Grøntvedt fikk svar fra statsministerens kontor.

ØNSKER MØTE MED STATSMINISTERENS KONTOR

Ordfører i Ørland har bedr om møte mellom statsministerens kontor og støyberørte i Ørland

Som oppfølging av folkemøtet i regi av Støygruppe Ørland har Ordfører Hallgeir Grøntvedt sendt brev om anmodning om møte med Statsministerens kontor.
Støygruppa inviterte Ørland kommune til å presentere status av kampflybaseetableringen under folkemøtet mandag. Ordfører Hallgeir Grøntvedt presenterte vedlagte status, og sa i paneldebatten at han ville ta initiativ til et møte med Statsministerens kontor. Han anmodet i dag om et slik møte, og inviterte til å besøke det støyutsatte området i tillegg til å møte støyberørte.

Her er svarbrevet han fikk:

Brev Statsminister svar