Avklaringer må vente på seg og fortsatt trusler om statlig reguleringsplan

HK OD
Bilde og sitat fra www.fosna-folket.no:

«Støyoffer må trolig vente til 2020 før de får tilbud

– Dette er skremmende, sier leder Hans Kristian Norset i Støygruppe Ørland.

Han opplever at Forsvarsbyggs fremdriftsplan er svært forskjøvet.

På grunn av støyen fra de nye F-35 kampflyene, vil mellom 110 og 180 huseiere i Ørland få tilbud om innløsning. Det betyr i praksis at staten ved Forsvarsbygg foreslår å kjøpe huset av huseier, fordi det ikke er mulig å støyisolere det ned til kravet i støyforskriften. Det er derimot frivillig å takke ja eller nei til innløsningstilbudet. Ingen blir tvunget til å flytte, opplyser Forsvarsbygg.»

Les hele artikkelen på www.fosna-folket.no

«- Statlig plan er fortsatt en utvei

Forsvarsbygg varsler innsigelser til Ørland kommunes reguleringsplan for flystasjone

Planutvalget vedtok forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon første gang 6. juni. I tiden etter har kommunen vært i forhandlinger med Forsvarsbygg. Da planutvalget behandlet planen på nytt igjen forrige uke, valgte kommunen å føye seg på en rekke punkter. Reguleringsplanen er nå ute på høring.»

Les hele artikkelen på www.fosna-folket.no