Testflyging med nytt flymønster

 

Forsvarsbygg vil gjennomføre testflygning med nytt flymønster for å kartlegge hvordan støy påvirker husdyr. Dette vil foregå mandag 3 juni og tirsdag 4 juni.

Avganger med F16 fly vil i disse to dagene gjennomføres med etterbrenner for å simulere støy fra F35. Noen fly vil ta av som etter dagens flymønster mens andre vil ta av etter fremtidig flymønster. Ved avgang nordover vil fly ta en tidlig sving vest over Hoøya og for avgang mot sør vil de svinge rett sør eller sørvest over Grande.

Flyaktivitet forventes å foregå i de to normale daglige øktene med omtrentlige tidspunkter:
Mandag 2. juni: fra kl. 09:30 og fra kl. 12:45
Tirsdag 3. juni: fra kl. 09:15 og fra kl. 12:45

Du kan lese informasjonsbrevet fra Forsvarsbygg ved å klkke på Test flymønster