Tilleggsnotat fra Forsvarsbygg angående flygning over Garten

 

 

alternativ 2

 

Forsvarsbygg har utredet alternative traseer til Alterrnativ 2 i konsekvensutredningen. Det ene alternativet går på å fly rundt Garten, og det andre er å fly over brua til Kråkvåg.

Kort oppsummert vil det å fly rundt Garten gi lavere støy i området rundt Beian og brua til Garten, mens støyen på Garten økes noe. Å fly over broa til Kråkvåg vil medføre redusert støybelasning både på Beian og Garten, men det vil medføre økte flykostnader. 

Forsvarsbygg sin konklusjon er at de ønsker å opprettholde overflygning over broa på Garten.

Du kan lese rapporten ved klikke på denne linken.