Nye krav til støyreduksjon fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

3988777457_3182673a

Fylkesmannen har involvert seg i utbyggingen av kampflybasen og gitt innspill for Ørland Kommune i saken. 

Forsvarsbygg har i sin utredning lagt til grunn en maksimal støygrense på 100 dB tid, men fylkesmannen mener at maksgrensa kun bør være på 100.

Dette medfører at flere vil får tilbud om innløsning. Det var beregnet at 113 hus ville får tilbud om innløsning, men dette øker nå til 185 hus.  Videre vil over 100 hus får tilbud om støyreduserende tiltak.

Støygruppa er fornøyd med at Fylkesmannen har involvert seg, og støtter innspillet i saken.

Les hele saken på NRK.no