Kommentar fra Fylkesmannen ang støykrav

 

Fylkesmannen har vurdert Forsvarsbygg sin utredning på temarapport Støy og kommet med to kommentarer til rapporten. Det går både på støygrenser som bør være lavere, samt ønske om mer utredninger rundt lavfrekvent støy.

Støygruppas tolkning er at dette vil skjerpe kravene og medføre at flere kan få tilbud om innløsning og isoleringstiltak hvis dette blir gjennomført. Vi vil gjøre vårt for å følge opp saken.

Dere kan lese brevene her:

Svar fra Fylkesmannen ang støy

Svar fra Fylkesmannen ang lavfrekvent støy