Ine Marie Eriksen Søreide (H) ny Forsvarsminister

STØYGRUPPA H-BESØK 07 (1)

 

I møte med Ine Marie Eriksen Søreide for noen uker siden her på Brekstad, ønsket Støygruppa å titulere henne som vår kanskje nye Forsvarsminister, men hun ba om at dette ikke ble gjort med presse tilstede.

Nå viser det seg at vi fikk rett, og vi ser med spenning frem til et videre tett og godt samarbeid med vår nye Forsvarsminister.

Støygruppa Ørland vil så snart det er praktisk mulig, be om et møte med Forsvarsministeren og hennes stab for å fremlegge de utfordringer vi arbeider med.