Foreløpige temarapporter til konsekvensutredning er nå kommet!

Forsvarsbygg er i gang med samrådsmøter i forbindelse med reguleringsplanarbeid og konsekvensutredning for Ørland hovedflystasjon. De foreløpige temarapportene til konsekvensutredning presenteres i samrådsmøter hvor berørte parter og sentrale aktører er invitert.

Du finner rapportene her:

http://www.forsvarsbygg.no/Arkiv/2013/Bred-involvering-i-planarbeidet-for-kampflybasen-/