Forsvarsbygg inviterer til møter i samband med planlegging av Ørland flystasjon i alle kretsene.

Ørland kommune behandla planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutreiing for Ørland flystasjon 29.01.2013. Planprogrammet vart vedteke utlagt til offentleg ettersyn fram til 22.03.2013.

I samband med høyringa av planprogrammet og igangsetting av planarbeidet, inviterast det til møter kor det vil bli orientert om arbeidet.

Møta blir arrangert av Ørland kommune, Luftforsvaret ved 138. Luftving og Forsvarsbygg. Representantar frå desse vil orientere og vere tilgjengelege for spørsmål.

Eget møte for alle grunneiere Landbruk gul og rød støysone
mandag 4.mars kl 19:30 i kulturhuset. 
Forsvarsbygg håper alle bønder kan møte opp for informasjon.

 For innbyggjarar i Hårberg krets blir møtet halde måndag 4. mars kl. 17.30 – 19.00 i Ørland kultursenter.

For innbyggjarar i Uthaug krets blir møtet halde tysdag 5. mars kl. 18.00 – 19.30 på Uthaug skule. 

 For innbyggjarar i Grande krets blir møtet halde tysdag 5. mars kl. 20.15 – 21.45 på Grande skule.

 Tysdag 5. mars mellom kl. 10.00 og 17.00 er det open dag. Representantar frå Ørland kommune, Luftforsvaret ved 138. Luftving og Forsvarsbygg vil vere til stades i Ørland kultursenter for å svare på spørsmål frå kommunens innbyggjarar knytt til planarbeidet.

 

Vel møtt!

www.forsvarsbygg.no