Nyttårsbrev Grande/Flatnes

Hei alle sammen og godt nytt år.

Tenkte å gi en liten oppdatering slik at dere vet hva som foregår om dagen. De siste ukene har vært preget av ganske mye møteaktivitet rundt om i de forskjellige grupperinger.

For å ta de store linjene så har organisasjonen som representerer beboerne på Ørlandet satt seg. Vi har et fora der alle tillitsvalgte fra alle soner og grender er samlet. Totalt teller denne gruppa 23 stk. Så har vi et fora med 8 personer der leder og nestleder fra hver krets samt leder boliggruppe og leder landbruksgruppe møtes. Sistnevnte gruppe er den som blant annet går i møter med Forsvarsbygg.

Som vi snakket om på møtet før jul, var vi i en anbudsprosess med å skaffe tilveie advokathjelp. Vi kjørte en identifiseringsprosess og fant 9 aktuelle firma vi skulle oversende tilbud til. Dette ble sendt ut, og vi fikk svar av 8 firma. Det er tydelig at det er gode kandidater vi har funnet og vi er trygge på at vi skal få god bistand når vi har fått gjennomført utvelgelsen.

Det som har skjedd er at 8-er gruppa har gått gjennom og funnet hvem vi vil intervjue i første omgang. Det var en runde med intervju i går og en runde i dag. Vi håper å ha disse på plass så raskt som mulig, men vil samtidig ta den tiden vi trenger for å kjøre en god utvelgelsesprosess. Så snart vi har dette på plass vil det bli kalt sammen til et allmøte der vi presenterer advokatene våre.

Forsvarsbygg har planer om nabomøter i løpet av noen uker også, så det er mulig at dette blir kombinerte møter. Vi får se.

Når det gjelder støykart, soner osv. er det ingenting nytt. Vi har fått aksept for at vi skal ha med
representanter fra beboerne inn i arbeidet med å utarbeide støykartene. Når kartene er ferdige og hvordan de blir seende ut, er fortsatt ikke avklart.

Vi håper å få på plass en hjemmeside innen relativt kort tid. Vi venter på avklaring på å få dekket utgifter før vi går i gang. Dette vil gjøre infoarbeidet lettere, da vi ser for oss å legge relevante dokumenter som møtereferat, kart, dokumentasjon og nyheter.

Dette var alt for nå. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

For støygruppa Grande / Flatnes
Lars Arne Raanes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.