Ingen vil drive med husdyr i rød sone

 

I Fosna Folket den 23 november 2017 kan vi lese om at forhandlingene for bøndene i rød sone har begynt.

– En tredjedel av de 34 gårdbrukerne i rød støysone driver med husdyr. I en anonym undersøkelse ønsker ti av tolv å drive med husdyr og jordbruk videre i rød støysone. Ingen av dem vil fortsette med husdyr hvis de ikke kan fortsette å bo på gården, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland. 

Forsvarsbygg mener at landbruket kan fortsette som før. Dette sier de i en pressemelding.

«Vi mener at landbruket på Ørland i hovedsak kan drives som før med nye kampfly. Velger gårdbruker å få boligen innløst, mener vi at driften i stor grad kan fortsette. Det har frem til nå vært en betydelig melkeproduksjon ved flystasjonen med jagerflyaktivitet og det er svært få husdyrbruk som vil få et fremtidig beregnet lydnivå som overstiger dagens høyeste for husdyrbruk (MFNday 106 dB).»

Støygruppa har utarbeidet en mulig løsning som de mener både vil gjøre det mulig å drive med husdyr fordi man beholder bruk av boligen, og også koste Staten mindre enn om alle velger å flytte fra gård og grunn på Statens regning. Denne har vi så langt ikke fått gehør for.

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet har også engasjert seg i saken. Hun mener forslaget om en alternativ løsning er riktig å tilby i denne situasjonen. Hun har derfor invitert Ordfører Tom Myrvold og Støygruppas leder Hans Kristian Norset til Oslo for å legge frem saken for politikerne på Stortinget.  Vi er spente på dette møtet og håper det kan komme noe godt ut av dette.