Fire nye støymålere er satt ut

Forsvarsbygg har etablert tre støymålere som kontinuerlig måler lyd fra all flyaktivitet på Ørland.Målesystemet består av to faste målestasjoner og én mobil måler.

De faste målestasjonene på Kleivhaugen (NMT01)og Røyne (NMT02) ligger ut til siden for rullebanen inne på Ørland flystasjon. Den mobile måleren (NMT03) har i perioden  jan-mai 2020 vært  plassert i Breidablikkveien 32 på Uthaug, omtrent 250 meter inn i rød støysone, med hensikt å få måledata ved avgang nordover for områdene på Uthaug. 

Støygruppa har ved flere anledninger foreslått at det burde være flere støymålere. For en tid tilbake fikk vi en henvendelse fra Forsvarsbygg som inviterte oss til å komme med forslag til plassering av fire nye målere.

Vi lagde et innspill som vi blant annet har kvalitetsikret med vår rådgiver innen akustikk.  I dag, 16/9-20, ble fire nye målere plassert ut. De står på Grande, Beian, Breivika og på Nesset. Vi var med Forsvarsbygg ut og sammen vi fant vi plasser som forhåpentligvis kan gi oss representative målinger for flystøyen.

Støymålerne kommer til å være plassert her en periode utover høsten og så er vi alle spente på måleresultatene kommer til å si oss i disse områdene.

Styret i SGØ har forslag nye plasseringer klar til målerne skal flyttes, og at naturlige områder da er Uthaug, Rønne og Brekstad.

Nå står det 7 støymålere ute i støysonen hvor 2 er innenfor gjerdet.  Vi opplever Forsvarsbygg som en positiv medspiller, men vi er spente på hvor mye innsyn vi får i detaljene av målingene. Vi har blant annet ønske om å få ut rådata slik at vi kan få gjort egne beregninger og sammenlignet med Forsvarsbygg sine resultater.

Styret har videre bedt om en oversikt over flytraseene slik at vi kan sammenholde målingene med hvor flyene beveget seg når de ulike data fanges opp.