NYE STØYBEREGNINGER VISER I GJENNOMSNITT 3-4 DOBLING AV PLAGSOM STØY

NYTT FOLKEMØTE 28. SEPT 2021 – PÅMELDINGSFRIST FLYTTET TIL 12. OKTOBER 2021

Vi har bestilt og betalt (fra Sintef via Forsvarsbygg) ytterligere støyberegning («Number-above» og «Time-above»), slik at vi nå samlet har støyberegning for 16 eiendommer som viser antall hendelser og varighet av plagsom støy, dvs. over 60 dB og 67 dB. Disse 16 eiendommene er «godt spredt» (inkl. 1 på Agdenes) og vurderes å være «representative» for eiendommene i støysonen. (Mulig vi skal supplere med ytterligere noen eiendommer). Støyberegningene viser et gjennomsnitt på 3 ganger så mye støy over 60 dB etter kampflybasen (i 2025) som det var i 2010. Og den viser i gjennomsnitt 4 ganger så mye støy over 67 dB.

Dette gir et langt bedre grunnlag for å vurdere erstatningssak, og det er et bedre sammenligningsgrunnlag med den terskelen Høyesterett la til grunn i Gardermoen-dommen. Vår konklusjon er at det vil være grunnlag for erstatning for langt flere eiendommer enn tidligere antatt, antakelig flertallet av eiendommer i gul støysone (og alle gjenværende i rød støysone).

Vi har laget en presentasjon av dette som blir gjennomgått i folkemøte på Brekstad (Kultursenteret) 28. september 2021 kl. 1800. 

Påmeldingsfristen settes til 12. oktober 2021. Det er sendt ut nærmere info/blir sendt ut nærmere info om dette, herunder blir det informert om dette i folkemøtet.

Se også oppslag i Adresseavisen 24.09.21 ; https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/09/24/Advokaten-ble-tatt-p%C3%A5-senga-nye-beregninger-viser-at-hundrevis-kan-ha-krav-p%C3%A5-erstatning-24483889.ece