Informasjon fra folkemøte 28 september 2021. Frist for påmelding nærmer seg

Tirsdag 28 oktober ble det avholdt folkemøte i Ørland Kulturhus der ca 200 personer deltok.

Støygruppa hadde en innledning og forklarte vår rolle i saken og du  kan se presentasjonen her:  Folkemøte 28 sept 2021 SGØ

Advokatene våre hold sine innlegg og kunne blant annet informere om at beregninger fra Forsvarsbygg viser en drastisk økning i tiden støyen er over 60 og 67 dB. Forverringen strekker seg fra fra 200-900% med mest økning på Garten.

Basert på de nye opplysningene som har kommet frem den siste tiden så mener SGØ at flere enn de som er påmeldt så langt bør vurdere deltakelse.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonen som advokatene holdt på folkemøtet, ta kontakt med de på nabolov@svw.no

Endelig påmeldingsfrist er satt 12 oktober. Dette på grunn av at søksmål vil bli tatt ut før 1 desember og en trenger den tiden for å forberede saken.

Det er en risiko for at saken kan være foreldet etter at denne fristen har gått ut, så det er ikke sikkert en vil nå frem med et krav på et senere tidspunkt.

Det er advokatene våre i hhv Simonsen Vogt Wiig og Seeland Orwall som gir råd om deltakelse. Hvis du mener at din eiendom har fått en forverring etter at de nye kampflyene har kommet,  anbefaler vi dere om å ta kontakt med advokatene våre på epost nabolov@svw.no for å få rådgivning.

NYE STØYBEREGNINGER VISER I GJENNOMSNITT 3-4 DOBLING AV PLAGSOM STØY

NYTT FOLKEMØTE 28. SEPT 2021 – PÅMELDINGSFRIST FLYTTET TIL 12. OKTOBER 2021

Vi har bestilt og betalt (fra Sintef via Forsvarsbygg) ytterligere støyberegning («Number-above» og «Time-above»), slik at vi nå samlet har støyberegning for 16 eiendommer som viser antall hendelser og varighet av plagsom støy, dvs. over 60 dB og 67 dB. Disse 16 eiendommene er «godt spredt» (inkl. 1 på Agdenes) og vurderes å være «representative» for eiendommene i støysonen. (Mulig vi skal supplere med ytterligere noen eiendommer). Støyberegningene viser et gjennomsnitt på 3 ganger så mye støy over 60 dB etter kampflybasen (i 2025) som det var i 2010. Og den viser i gjennomsnitt 4 ganger så mye støy over 67 dB.

Dette gir et langt bedre grunnlag for å vurdere erstatningssak, og det er et bedre sammenligningsgrunnlag med den terskelen Høyesterett la til grunn i Gardermoen-dommen. Vår konklusjon er at det vil være grunnlag for erstatning for langt flere eiendommer enn tidligere antatt, antakelig flertallet av eiendommer i gul støysone (og alle gjenværende i rød støysone).

Vi har laget en presentasjon av dette som blir gjennomgått i folkemøte på Brekstad (Kultursenteret) 28. september 2021 kl. 1800. 

Påmeldingsfristen settes til 12. oktober 2021. Det er sendt ut nærmere info/blir sendt ut nærmere info om dette, herunder blir det informert om dette i folkemøtet.

Se også oppslag i Adresseavisen 24.09.21 ; https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/09/24/Advokaten-ble-tatt-p%C3%A5-senga-nye-beregninger-viser-at-hundrevis-kan-ha-krav-p%C3%A5-erstatning-24483889.ece

Fire nye støymålere er satt ut

Forsvarsbygg har etablert tre støymålere som kontinuerlig måler lyd fra all flyaktivitet på Ørland.Målesystemet består av to faste målestasjoner og én mobil måler.

De faste målestasjonene på Kleivhaugen (NMT01)og Røyne (NMT02) ligger ut til siden for rullebanen inne på Ørland flystasjon. Den mobile måleren (NMT03) har i perioden  jan-mai 2020 vært  plassert i Breidablikkveien 32 på Uthaug, omtrent 250 meter inn i rød støysone, med hensikt å få måledata ved avgang nordover for områdene på Uthaug.  Les videre