Ny plassering av støymålere

 

For omlag tre måneder siden ble det satt ut fire støymålere for å få en større kartlegging av flystøyen på Ørlandet.   Planen var å flytte disse før jul og dette har nå blitt gjort. 

 

Denne gangen ønsket vi å få gjort målinger rundt de områdene der de bor mest folk. Det vil si Hovde -Brekstad.  Målerne ble flyttet 3 desember og de vil stå her til ca. utgangen av februar 2021

De faste målestasjonene på Kleivhaugen (NMT01)og Røyne (NMT02) ligger ut til siden for rullebanen inne på Ørland flystasjon. Den mobile måleren (NMT03) har i perioden  jan-mai 2020 vært  plassert i Breidablikkveien 32 på Uthaug, omtrent 250 meter inn i rød støysone, med hensikt å få måledata ved avgang nordover for områdene på Uthaug.

Vi har fått lovnad på å få ut rådata fra målepunktene slik at vi kan gjøre våre analyser av måleresulatene. Vi har et konstruktivt samarbeid med Forsvarsbygg og det er en gjensidig interesse for å få gjort denne kartleggingen.