Forsvarsbygg starter opp forhandlinger med gårdbrukere

Forsvarsbygg starter opp med forhandlinger for landbrukseiendommer som berøres av den nye kampflybasen på Ørland. I forhandlingene vil partene se nærmere på hvordan den enkelte blir berørt.

Totalt 33 gårdsbruk ligger i rød sone og har krav på å bli enten utkjøpt eller få tilbud om støyisolering.

Støygruppa har gjennom den siste tiden jobbet hardt med å få til en alternativ løsning der gårdbrukeren kan få en avlastningsbolig mot lavere erstatning. Denne har vi så langt ikke fått gehør for.

Forsvarsbygg mener at landbruket i stor grad kan drive på som før. Støygruppa mener det er vanskelig dersom bonden ikke kan bo på gården.

Det har vært utført to husdyrundersøkelser. Den siste ble gjort i uke 35 i 2017. Den konkluderte med at det ikke var store reaksjoner for voksne storfe, men at det ble observert fryktreaksjoner for kalver som må tas på alvor

Du kan lese hele undersøkelsen her. rapport2017pdf.