Blir rød sone en spøkelsesbygd?

 

TV2 besøkte Ørland i forbindelse med at F35 nå snart lander hos oss. Enda er ikke alt avklart og bøndene i rød sone står i en veldig usikker og uavklart situasjon for sin arbeidsplass . 

Du kan lese saken og se reportasjen her

Forsvarsbygg mener at det er til befolkningens beste å flytte ut av rød støysone.  Støygruppa frykter at dette vil medføre at gårdene blir stående som spøkelsestun med gjengrodde hager og falleferdige bygninger som ikke blir ivaretatt.  Dette finnes det allerede eksempler på.

Torsdag 2. november lander de første flyene og enda har ikke bøndene fått avklart sin situasjon.  Støygruppa mener at det må gå an å finne fleksible løsninger der gårdbrukeren kan bo der i perioder og ha muligheten til å bo på et alternativt sted når det støyer som verst. Dette har Forsvarsbygg kategorisk avvist på tross at at vårt forslag til løsning vil spare staten for penger.

Det er mange gårder med flere hundre års historie som nå står i fare for å bli rasert. Er bygningen først revet blir de ikke bygget opp igjen og skaden vil være ireversibel.

Støygruppa oppfordrer nok en gang Forsvarsbygg om å se på denne saken og finne frem til gode løsninger for gårdbrukerne.