Det må finnes fleksible løsninger for gårdsbrukene

Leder av Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset uttaler til Fosna Folket den 4 juli 2027 at det ikke kan aksepteres at vi får spøkelsesgrender på Ørlandet.

Støygruppa frykter at dette kan bli en realitet dersom Forsvarsbygg får gjennomføre innløsingen av gårdsbruk som planlagt.  Da kan konsekvensen bli fraflyttede gårdstun med gjenspikrede vinduer og bygninger som ikke vedlikeholdes.

Det har vært forhandlingsmøter den siste tiden og utviklingen er positiv, men det trengs politisk drahjelp for å komme i mål.. Torsdag 6 juli skal leder av støygruppa møte statsekretær Øystein Bø for å legge frem støygruppa sitt forslag til en mer fleksibel løsnings som kan ivareta grendene, men samtidig spare staten for penger.

Her er presentasjon som skal presenteres til statssekretæren.

Ørlandet -alternativ løsning gårdsbruk