Alle 176 huseiere får tilbud om innløsning

Det har vært en pågående sak der 26 huseiere skulle få sine eiendommer vurdert på nytt. Noen hadde allerede kjøpt seg nytt hus og andre hadde kjøpt tomter og var klar for bygging. Det har vært en periode med stor usikkerhet og en del har naturlig nok vært fortvilte over situasjonen de har kommet il.

Nå melder Fosna Folket at Forsvarsbygg har snudd og sier at alle 176 skal få tilbud om innløsning.

Vi har ikke så mange detaljer om saken enda, men håper nå det blir satt et endelig punktum for denne saken.