Byggmester Strand vant anbudsrunde 3

 

– Det er viktig for oss at arbeidene blir skikkelig utført, og at de boligeierne som har krav på tilbud om støytiltak får utført arbeidet med rett kvalitet, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Rundt 600 boliger er befart for vurdering av støytiltak og 50 boliger får i disse dager gjennomført tiltak på sine boliger. ca. 15 boliger er overlevert med ferdig utførte tiltak til boligeier. Tirsdag 18. juli inngikk Forsvarsbygg ny kontrakt. Kontrakten skal bidra til å sikre fremdriften for installering av alle aktuelle støyisoleringstiltak, med sluttføring innen utgangen av 2019, i henhold til reguleringsbestemmelsene.

Eiendomssjef Karl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg sier til Fosna Folket at de har skjerpet kravene i anbudsrunde 3 og vil ha ytterligere strengere krav i anbudsrunde 4 som nå er lyst ut. Pedersen forteller at Forsvarsbygg har gjort seg mange erfaringer etter at det har vært misnøye og eksempler på feil ved støyisoleringsarbeid i de tidligere kontraktene.

Hans Kristian Norset, som er leder for Støygruppa Ørland, sier han umiddelbart tenker at det ville være en fordel om det kom et annet firma inn i støyarbeidet på Ørlandet.

– Jeg synes det ville vært sunt om en ny aktør kom på banen. Samtidig er ikke navnet på entreprenøren det vi er opptatt av. Vi er opptatt av kvaliteten på arbeidet. Jeg håper og tror Byggmester Strand og Forsvarsbygg har lært av arbeidet med lavest kvalitet i de to første entreprisene, sier Norset.