Innbyggere føler seg lurt av Forsvarsbygg.

 

Vanskelig tid. Bonde Per Kristian Øien på Uthaug sier prosessen rundt hva som skjer med gården har vært tung. Familien har allerede kjøpt nytt hus, men nylig ble det klart at gården Hoøyen er en av de 26 stedene hvor Forsvarsbygg skal gjøre nye støyberegninger og kanskje ikke vil løse inn bolighuset likevel.(Foto: Frank Cadamarteri Adresseavisen)

Per Kristian Øien kjøpte ny bolig da han fikk vite at støy fra flybasen ville gjøre gården ubeboelig. Nå er ikke Forsvarsbygg lenger sikker på om de vil kjøpe ut det gamle huset.

– Dette er et slag i ansiktet, sier bonde Per Kristian Øien til  Adresseavisen 04 juni 2017 

Bakgrunnen er at Forsvarsbygg nå vil inn og gjøre nye beregninger for et antall hus i grensen mellom rød og gul sone. Øien er bare en av flere som har kjøpt seg ny bolig og står nå i en meget vanskelig situasjon. Han har tidligere mottatt brev med støyberegninger som tilsa at huset deres skulle innløses. Nå kan de risikere at de ikke får det.

Direktør Olaf Dobloug ved Forsvarsbygg kampflybase lover at Forsvarsbygg skal stå ved det de har lovet skriftlig.

– Vi må stå ved skriftlige lovnader, sier han til Fosna Folket

Støyguppa følger situasjonen tett og inviterte  alle de 26 huseiere som vi vet er utsatt for dette til et informasjonsmøte forleden mandag. Støygruppa krever nå at disse likebehandles med de som allerede har fått innløst sine boliger. Vi mener det er sterkt urimelig at disse skal forskjellsbehandles bare fordi de kommer noe ut i køen.

Adresseavisen mener at Folk på Ørlandet trenger forutsigbarhet . Dette er noe støygruppa stiller seg bak.