Tilbud om rådgivning fra støyekspert

 

Forsvarsbygg skal befare nærmere 1000 boliger og utarbeider såkalte naborapporter i etterkant av befaringen. Det er mange som lurer på om opplysningene i rapporten er riktige og om løsninger som er valgt er den beste. 

I den forbindelse har vi etablert et samarbeid med Rambøll. De har ekspertise innen støyisolering og akustikk og kan bistå boligeiere med rådgivning. Hvis du for eksempel mener at det skulle vært gjort mere enn det Forsvarsbygg legger opp til så kan Rambøll sine konsulenter gi råd om dette.

Pris for tjenesten er kr 1000 pr. time inkl. mva.

Du kontakter de for avtale via epost: spesialfag@ramboll.no

Du kan laste ned en informasjonsfolder her.  Rambøll – rådgivning støy – timebasert