Fukt i ventiler – oppfordring om å sjekke inni ventilene

Forsvarsbygg har gjennomført støytiltak på de første boligene. Støygruppa har fulgt opp noen av husene som har fått tiltak og dessverre så er ikke alt like bra..

Endel av arbeidet har vært å sette inn lufteventiler som demper støy. Disse har vært montert uten vindkappe. Flere har uttalt at dette er en dårlig løsning og i dag fikk vi noen bilder der det viser seg at det har kommet fukt inn i ventilene.

Dette er en ventil som står på en vegg mot vest. Her har vind og regn sørget for at vann har kommet inn i ventilen med fare for at det kan trenge inn i veggen.

Vi oppfordrer alle som har fått montert nye ventiler av Forsvarsbygg om å sjekke alle ventiler for fukt og forlange at det settes på vindkappe på de ventiler som er utsatt for vær og vind.