Info til beboere i Meldalsveien

 

Meldalsveien

 

Støygruppa har fått endel henvendelser fra beboere i Meldalsveien ved Hårberg skole. I den forbindelse rettet vi spørsmål om eiendommene i Meldalsveien blir behandlet på en annen måte en andre i og med at de ligger veldig tett inn til flystasjonen.

Vi fikk følgende svar:

«Pr i dag har ikke Forsvarsbygg hjemmel for ekspropriasjon og har heller ikke fått signaler fra militær bruker om at det er ønskelig å ekspropriere arealet.De vil bli behandlet på lik linje med andre i rød sone.Om det skjer endringer i fremtiden tør jeg ikke spå.»

Vidar Aldén Olsen 

Forhandlingsansvarlig Forsvarsbygg Kampflybase

 

Dette betyr at Meldalsveien vil bli behandlet på samme måte som øvrige i rød sone.

Dvs:

  • Ingen MÅ flytte
  • Alle får tilbud om innløsning
  • Den som takker nei til innløsning vil få støyisolering
  • Alle kan vente med beslutning til etter flyene kommer høsten 2017

Støygruppa Ørland håper dette ble litt mer avklarende for de som bor i Meldalsveien.