Vurderer 1000 boliger for isolering på Ørland

HK bilde

Støygruppas leder, Hans Kristian Norset sier i dagens Adresseavisen at Forsvarsbygg har det for travelt når de går ut med tilbudene til de første som får støyisolering.

Direktør for Forsvarsbygg Kampflybase sier at de første husene får støyisolering nå som et pilotprosjekt. Resterende vil trolig ikke få noe tilbud før våren 2017.

Du kan lese mer om saken her: Faksimile fra  Adressa 28.06.16