Reaksjoner etter møtet – NRK Trøndelag

 

Det var fullsatt sal med mer enn 400 som møtte opp for å høre siste nytt fra Forsvarsbygg ang utbyggingen på kampflybasen.

Folkemøte 3

NRK Trøndelag var tilstede og intervjuet noen av de fremmøtte, leder av Støygruppa, Hans Kristian Norset og direktør i kampflybaseprosjektet,  Olav Dobloug.

Klikk her for å høre reportasjen  Den åpnes i et nytt vindu. Klikk så på «Hør distriktsprogram Trøndelag» og spilleren starter.

Vi legger ut presentasjonene som ble brukt så fort vi har fått de tilsendt.