Støykart med soner for innløsing og tiltak

Støygruppa presenterer her et støykart som viser forskjeller mellom Forsvarsbygg og Fylkesmannens forslag til støykrav i reguleringsplanen for kampflybasen. På møtet som avvikles mandag kveld vil det være en presentasjon av dette kartet med info rundt de forskjellige grensene. Dere kan laste ned kartet med detaljert informasjon om støygrenser her: Samlet info om støy

Dette kartet er laget av Støygruppa Ørland, da vi ikke har fått noe tilsvarende kart fra Forsvarsbygg i eller Ørland Kommune. Kartet har blitt overlevert Ørland Kommune og Forsvarsbygg for gjennomsyn og kommentar. Vi har ikke har fått noen tilbakemeldinger om feil, så vi regner dette som gjeldene kart.

Det er likevel viktig å merke seg at Forsvarsbygg skal vurdere hver enkelt eiendom før tiltak iverksettes.

Kartet med grenser er vist her. Blå linje er Forsvarsbygg sin grense for innløsing, Rød linje er Rød sone, samt kommunens grense for innløsing.  Grønn linje er Støygruppas tolkning av grense for støytiltak, og gul linje er gul støysone   orland_soner (1)