Oppdatert: Åpent folkemøte på kulturhuset 30 juni 2014

 

 Støygruppa Ørland arrangerer åpent folkemøte på Ørland Kultursenter

Støygruppa vil holde innlegg om temaene som står i annonsen. Videre vil det blir presentasjon av støykart med grenser for innløsing og de som kan få tilbud om støyisolering.

Beboere i gul sone har så langt ikke vært nevnt i debatten. Støygruppa har begynt arbeidet med å se på konsekvensene for de som bor i gul sone og vi vil informere om status så langt i arbeidet og veien videre.

Her er det mye god info for alle, og Støygruppa Ørland ønsker velkommen til møte på mandag.

 

møte 30 juni