En halv seier, men det må bo folk i husene for å ta vare på de

Ørland Kommune har behandlet og vedtatt ny arealplan for kommunen.  I den planen ble det vedtatt endel bestemmelser for rød sone som Forsvarsbygg har gitt innsigelser til. En av disse gjaldt bevaring av verneverdige hus i rød sone, samt mulighet til å bygge opp hus etter brann.

Det er en lengre diskusjon som har pågått med flere meklingsmøter mellom kommunen og Forsvarsbygg.  Nå har kommunaldepartementet konkludert og oversendt sin avgjørelse i saken til kommunen. 

Ørlands-ordfører Tom Myrvold (H) er stort sett fornøyd med svaret de har fått.

– Det som departementet har bestemt, betyr at dagens bestemmelser i all hovedsak videreføres.

Du kan lese hele brevet her: Ørland kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel (L)(603457) (003)

Den kanskje viktigste seieren nå kommunen her er at 64 bygg i rød sone har blitt definert som bevaringsverdige og blir ikke tillatt revet eller flyttet.  Det blir også mulighet til å bygge opp huset dersom huset brenner ned.

Leder av Støygruppa, Hans Kristian Norset sier nå at dette er en tydelig anerkjennelse fra statsråden.

– Denne gangen fikk vi medhold i vårt krav om å ivareta kulturlandskapet i rød støysone, slik at Forsvarsbygg ikke får lov til hverken å flytte eller rive 64 vernede bygninger. Etter besøk i rød støysone 30. oktober 2017 fra blant annet tre departementer, Riksantikvaren, Fylkesmannen og politikere, så er dette en tydelig anerkjennelse fra statsråden til grunneiere i rød støysone om at det er riktig å ta vare på de 64 bygningene som har fått et regionalt vern i rød støysone, sier Hans Kristian Norset.

Ørland Kommune ved kulturminneforvalter, Daniel Johansen har definert tre viktige hensynsoner:

1. Kulturmiljø Hoøya-Nesset og vestre Uthaug:

Det omfatter eiendommene: 73/4, 73/22, 74/2, 74/1, 74/361, 74/291, 74/4, 74/5, 74/6, 74/11 (på den sistnevnte kun bakeri og stabbur).

2. Kulturmiljø Grande:

Det omfatter eiendommene: 64/7, 64/13, 64/24, 64/26, 64/32, 64/41 og 64/55.

3. Kulturmiljø Flatneset:

Det omfatter eiendommene: 65/2, 65/11, 65/3, 65/3 (kårbolig) samt Jogården 64/120.

Nå har disse eiendommene fått status som bevaringsverdige.. En viktig seier, men skal en ta vare på husene så må lyset være på i vinduene og folk må bo der.  Da er det avgjørende at en finner gode løsninger i fellesskap.