Nå er det grunnlag for litt optimisme

HK bilde

Omlag 50 boenheter

Blant de 175 boligene som ligger i rød støysone er det 34 gårdsbruk som samlet har rundt 50 boenheter.

– Vi har store forventninger til dette møtet da direktør kampflybase i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, også vil delta denne gangen. Vi har tro på at vi kan komme oss noen steg videre, da forrige møte ble holdt i en god tone hvor begge parter kom med konstruktive innspill til løsninger sier Norset. Møtet lederen i støygruppa referer til fant sted for fire uker siden.

Tilbud i løpet av 2017

Norset forteller at de to viktigste sakene man har blitt enige om, er at alle de vel 30 bøndene skal få et tilbud fra Forsvarsbygg for sin eiendom i løpet av 2017, samt at Forsvarsbygg og kommunen ser ut til å ha funnet en løsning på hvordan man skal benytte tomter som blir stående igjen i rød sone etter at Forsvarsbygg har revet husene.

Likebehandling

– Begge disse sakene har vært svært viktig for oss i Støygruppa å finne en løsning på. Nå har advokatene hos oss og Forsvarsbygg blitt enige om at alle bønder kan få tilbud i 2017, noe som er svært viktig i forhold til likebehandling. Videre er vi svært fornøyd med at kommunen og Forsvarsbygg ser ut til å finne løsninger på å få tilbakeført alle privattomter til dyrket mark etter at husene er revet.

Kommunen overtar

– Vi mener det også er viktig og riktig at det har blitt enighet om at det er kommunen som overtar disse tomtene før de selges som landbruksjord. Støygruppa har arbeidet lenge for at disse tomtene ikke blir lagt ut for salg i det åpne marked for bruk til lagringsformål og lignende. Nå ser det ut som man har funnet en god løsning, og det er vi svært godt fornøyd med, forteller Norset til Fosna-Folket.

Forsvarsministeren

Hva er det støygruppa ser som det viktigste punktet foran møtet denne uka?

– Aller viktigst nå er å se om Forsvarsbygg har fått svar fra Forsvarsdepartementet på vårt forslag om en felles forhandlingsplattform for landbrukseiendommer. Dette begynner nå å haste. Svaret er så viktig for å komme videre, at om vi ikke har fått svar til onsdag vil jeg ta kontakt med Forsvarsministeren umiddelbart for å få fortgang i saken. Det er helt vesentlig for oss bønder at spillereglene for forhandlingene kommer på plass før advokatene starter å forhandle, sier Norset. Han legger til at det nå har gått om lag 15 måneder siden Forsvarsbygg sendte forslaget til departementet.

Riktig retning

Er det sånn at partene nå er i ferd med å bli enige om sentrale spørsmål i oppgjøret med gårdbrukere i rød støysone?

– Etter det gode møtet vi hadde sist så forventer jeg at vi fortsetter i samme ånd, og i fellesskap med Forsvarsbygg tar noen steg fremover. Selv om det er en krevende situasjon for mange, så må vi ha som målsetting å komme i mål for alle de bøndene som ønsker dette i 2017, avslutter lederen i Støygruppa.

Skjalg.Ledang@fosna-folket.no

913 20 798