Støytall på bygninger i rød sone

 

Støykart siste revisjon november 2015

Støygruppa har fått tilsendt beregnede støyverdier for eiendommer i rød sone. Vi har valgt å offentliggjøre disse da vi mener disse har interesse for allmennheten.

Tabellen er anonymisert, dvs det er ikke knyttet navn til de enkelte gårds og bruksnummer. Den enkelte huseier har også fått opplyst disse tallene fra Forsvarsbygg, og vi har følgelig fått tillatelse til å offentliggjøre dette.

Du kan laste ned tabellen her : stoytall-rod-sone