Møte i koordineringsutvalget for utvikling i støysonene

 

Kultursenteret

Torsdag 14 april er det møte i koordineringsutvalget for støysonene. Støygruppa har som kjent to representanter der og denne gangen er det disse sakene som skal drøftes.

Møtet begynner kl 13 i møterom Borgklinten på rådhuset. Møtet er åpent for alle så det er bare å ta turen innom for den som er interessert.

Orienteringer

1. FB har bedt om å få treffe KOU for å gi en presentasjon om sitt arbeid

2. Ref pkt 6: Referat fra møtet 24. Februar (vedlegges)

3. Ref pkt 6: Referat fra møtet 9. mars (vedlegges) 4. Prosjektperiode 2016 til 2022 Baseline undersøkelse?

5. Konklusjon Mattilsynet – hva menes med «nå går toget……..»?

6. Støysoner – kart med 975 – grensa (Thomas)

7. Støytallene, – har kommunen fått disse, – og hva med formelle purringer? (Thomas)

8. Gårdsråd – bruk av midler skal være fast sak på dagsorden (Hans Kristian)

9. DR 16/9 – Har administrasjon kontakte FB om å avvente salg av tomter? (Thomas)

10.DR 16/9 – FB har bedt om å få treffe KOU for å gi en presentasjon om sitt arbeid

11.DR 16/10- MOP. Er nå vedtatt i KST, hvordan og hvilke punkt ønsker administrasjon å følge ekstra opp?

12.Marihøna status?

Drøftinger

 Støyisoleringsprosjektet (Thomas)

 Kommunestyrevedtak angående rød støysone (Daniel)

 Administrasjonen skal komme med nytt forslag til rivningsregler (Thomas)