Oppdatert: NRK Brennpunkt kommer med dokumentar fra Ørlandet

NRK Brennpunkt har fulgt prosessen som har pågått i forbindelse med etablering av kampflybasen i lengre tid.

Denne dokumentaren blir sendt på NRK1 tirsdag 19 april. Her er link til NRK Brennpunkt sine sider.

Inntil da kan du lese en artikkel som Forsvarets Forum publiserte for en tid tilbake.  Der er noen av følelsene til våre naboer skildret og det kommer nok mer av dette i NRK dokumentaren. I artikkelen så vises det til at omfanget på innløsing og isolering ble nok større enn forventet. Støygruppa mener at staten må se forbi kortsiktige budsjetter og gi befolkningen den behandlingen de har krav på og fortjener. Ingen må påføres mergjeld og tap som følge av denne etableringen.