Referat fra møte mellom Støygruppa og Forsvarsbygg

 

Den 21 januar i år ble det avholdt et møte mellom Støygruppa og Forsvarsbygg. I forkant av møtet ble det avklart tema som skulle diskuteres. Resultatet fra samtalene i møtet gjengis her som et omforent referat fra møtet.

Du kan laste ned og lese referatet her: Møtereferat fra møte mellom SGØ og FB 21.01.2015