Forsvarsbygg fortsetter å skape usikkerhet

Det er fortsatt mye uklart mellom Forsvarsbygg, innbyggere og Ørland Kommune når det gjelder kampflybasen og i går var det en reportasje på NRK Sør-Trøndelag der representanter fra Støygruppa og Forsvarsbygg var intervjuet.

I følge Forsvarsbygg er det nå visstnok bare en håndfull personer med gårdsbruk som har sånne støynivå som vil tilsi innløsing. Hva de legger i «håndfull» vet vi ikke, men vi registrerer at Forsvarsbygg fortsetter sin linje med å skape utrygghet og usikkerhet for de som er i støysonene.

Du kan høre reportasjen ved å klikke på linken her

Merk: Avspiller starter ikke automatisk, du må klikke «play» for å starte.