Tilleggsnotat til temarapportene fra Forsvarsbygg

 

Kommunen har bedt om tilleggsinformasjon til temarapportene som Forsvarsbygg har utarbeidet.

Det vil trolig komme en serie med sånne rapporter og vi kommer til å legge disse ut etterhvert som de kommer.

De første tre går på arealbruk, anleggstrafikk og vannforsyning.

Tilleggsnotat 01 Areal

Tilleggsnotat 02 Anlegggstrafikk

Tilleggsnotat 03 Vannforsyning