Gode samtaler mellom Støygruppa Ørland og de folkevalgte.

 

IMG_7196

Kommunestyremøte 14. februar i Ørland Kommune ble Støygruppa Ørland invitert til å holde en orientering. Innlegg ble holdt av leder Hans Kristian Norset, advokat Jon Settemsdal og gårdbruker Karl Erik Sørensen. I samtale med leder Hans Kristian Norset kan han fortelle at dette er akkurat det Støygruppa Ørland ønsker. En åpen dialog mellom beboere i støyområder og de folkevalgte.

Ønsket om mer informasjon var tydelig, så tirsdag 25. februar inviterte Støygruppa Ørland alle kommunestyremedlemmer og varamedlemmer til et åpent informasjons og drøftingsmøte.

Angår nesten halvparten av kommunens innbyggere.

Det er mange utfordringer som nå venter Ørland Kommune i forbindelse med Forsvarets utbygging av Norges nye kampflybase i kommunen. Ikke minst det å løse problemene som oppstår når mange av kommunens innbyggere må finne seg en ny plass å bo, på grunn av økt flystøy. Det er viktig for leder Hans Kristian Norset å få frem at de ikke er imot utbyggingen og at de aller, aller fleste av de som bor i støyområdene ønsker kampflybasen velkommen. De vil bare få den hjelpen de trenger for å få de beste løsningene for kommunens innbyggere.

Dialogen har vært åpen mellom Forsvarsbygg, Støygruppa Ørland og Ørland Kommune, men det er mange uenigheter og spørsmål som må svares på. Støygruppa Ørland har savnet et bedre samarbeid med kommunen og føler nå at interessen blant de folkevalgte er økende.

IMG_7201

Bekymrede bedrifter i området.

I starten av møtet ble det også satt av tid til litt informasjon fra støyberørte innbyggere. Ann-Elisabeth Hustad og Roar Hustad holdt et innlegg om problematikken med barnehage i et område som allerede har mye støy. De driver en musikk og frilufts barnehage på Grande, og tilbyr kommunens innbyggere rundt 30 verdifulle barnehageplasser. De føler de får lite støtte og hjelp i sine bekymringer for fremtidig drift. De er villig til å re-lokalisere, men det er ikke lett å finne en plass med godt friluftsområde for barna.

Under møtet på tirsdag ble de fremmøtte delt opp i grupper med ulike tema som Støygruppa Ørland mente var viktig og drøfte. Engasjementet var stort og diskusjonene mange. Det ble mange gode samtaler og politikerne ville gjerne ha informasjon om hva de kan bidra med eller hva som kan hjelpe alle disse innbyggerne. Konklusjonen ble at samtalene må fortsette, informasjon mellom partene må bedres og samarbeidet er viktig både for kommunestyret og Støygruppa Ørland.

IMG_7198