Kategoriarkiv: Konsekvensutredning

Kronikk: Et statlig inngrep blir til overgrep

 

Staten har et ansvar for å gjøre opp for seg på skikkelig vis og ikke etterlate folk som gjeldsslaver.

22. september ble det første F35 kampflyet høytidelig avduket hos Lockheed Martin i Texas. Dette var en seremoni med pomp og prakt i typisk amerikansk stil. Seremonien markerte starten på en av Norges største investeringer i nyere tid. Det skal investeres nærmere 70 milliarder kroner i nye fly og nærmere 10 milliarder kroner på basen. Holder dollarkursen seg på dagens nivå, blir investeringen langt høyere, men ifølge forsvarssjef og forsvarsminister har Stortinget tatt høyde for dette.

I etterkant av basevalget ble Støygruppa Ørland dannet. Gruppa representerer i dag cirka 2000 mennesker, nesten halvparten av Ørlands innbyggere. Det ble etablert et samarbeidsforum mellom Støygruppa Ørland og Forsvarsbygg. Det tok ikke veldig lang tid før det kom frem at det var store motsetninger. Støygruppa ønsket likebehandling og felles plattform for erstatningsnivå, mens Forsvarsbygg ønsket dialog med den enkelte boligeier.

Prosessen med å innløse boliger kom i gang sent i 2014, og de første 20 boliger er nå innløst. I forkant av forhandlingene med den enkelte grunneier ble det utarbeidet to uavhengige takster av eiendommene. Ikke bare så Forsvarsbygg bort fra takst og vurdering som Støygruppas takstmann leverte. Forsvarsbygg la seg også godt under sin egen takstmanns verdivurdering når de ga tilbudene som var utgangspunkt for forhandlingene.

Takseringen var et spill for galleriet. Mange av dem som er blitt innløst forteller at det var svært belastende å gå gjennom forhandlingsrunden med Forsvarsbygg. De følte et stort press for å godta tilbudet, dels fordi prosessen med innløsning var en stor psykiske belastning, dels fordi en skjønnsbehandling i rettsapparatet ofte er krevende og langvarig. Ser en for eksempel til Gardermoen, så var siste erstatningssak avsluttet for et par år siden, nesten 20 år etter at flyplassen ble bygget. Med det som bakteppe valgte beboerne å godta tilbudene og gå videre med livet, til tross for at erstatningen ikke var tilstrekkelig til å erverve ny bolig.

Kontrastene blir store i denne saken. Forsvarsministeren har pekt på at det er tatt høyde for at svingninger i valutakursene kan utgjøre milliardbeløp for prisen på flykjøpet. Likevel må Forsvarsbyggs representanter gå på gangen og diskutere et krav fra boligeier om en økning av erstatningssum med 20 000 kroner. Biskopen i Nidaros, Tor Singsaas, har i samtaler med de støyberørte reagert sterkt på det som nå skjer. Storsamfunnets beslutning om etablering av ny jagerflyplass medfører at inntil 180 boligeiere må flytte fra sine hjem. Biskopen mener at storsamfunnet må utvise raushet overfor disse, og at enkeltpersoner ikke skal bli sittende igjen som gjeldsslaver. Rausheten han etterlyser har vært fraværende så langt i prosessen.

Støygruppa har forsøkt å få en dialog med Forsvarsbygg om erstatningsnivået, og hver gang blitt møtt med: «Dere har etter råd fra deres dyktige advokater akseptert innløsningssummen». Påstanden om at staten er den verste forhandlingsmotparten du kan tenke deg, ser ut til å holde vann. Den lokale banken har sågar gjennom egen undersøkelse konkludert med at mange av de støyberørte ikke har evne til håndtere mer gjeld. De første boligene som er blitt innløst viser så lave erstatninger at mange får mergjeld, og dette virker svært urimelig ettersom det uten å blunke skal investeres 70 milliarder i nye fly samt inntil 10 milliarder på selve flyplassen.

Livskvaliteten til de det gjelder er med dette blitt betydelig redusert. Det kan nevnes at på Gardermoen medførte lignende problemer at en person valgte å ta sitt eget liv. Storsamfunnet må ta sitt ansvar og sørge for at dette ikke skjer igjen! Det har nylig vært valgkamp, og Støygruppa har møte politikere fra Stortinget. Vi setter pris på at det har vært stor vilje til å møte oss. Når det kommer til den mest sentrale utfordringen her, nivået på erstatninger, så melder de politiske partiene likevel pass og henviser til at prosessen med innløsing er en privatrettslig sak mellom Forsvarsbygg og den enkelte grunneier. Rettslig sett er dette i og for seg riktig, men Staten har et ansvar for å gjøre opp for seg på skikkelig vis og ikke etterlate folk som gjeldsslaver. Her blir et statlig inngrep til et overgrep.

Forsvarsministeren besøkte Ørland 7. august og kunne fortelle at Forsvarsdepartementet ønsker å kjøpe Hårberg skole for inntil 130 millioner kroner. Støygruppa syns det er meget positivt at Forsvarsdepartementet legger seg på et erstatningsnivå lik det det koster å bygge en ny skole. Vi forventer at også Marihøna Barnehage på Grande får samme behandling. Vi spør oss hvorfor grunneiere med eneboliger ikke får den samme behandlingen.

Vi vil oppfordre og utfordre forsvarsministeren til å følge opp Forsvarsbygg i prosessen med innløsning av støyberørte boliger rundt Ørland Hovedflystasjon, og påse at Forsvarsbygg ikke utviser økonomisk og psykisk belastende smålighet.

  HANS KRISTIAN NORSET, EDGAR ALSAKER, STEIN ERIKSEN, VIDAR HOFF, LARS ARNE RAANES OG ARNSTEIN MIKKELHAUG, STØYGRUPPA ØRLAND.

Du finner også kronikken her Adressa: http://www.adressa.no/meninger/kronikker/2015/10/06/Et-statlig-inngrep-blir-til-overgrep-11647775.ece