Avtale med Forsvarsbygg om dekning av advokatutgifter

Onsdag 16. oktober ble det endelig avklart det vi nå har ventet på i hele år. Støygruppa Ørland og Forsvarsbygg signerte en avtale der det fremgår at vi nå har fri advokathjelp til det arbeidet vi skal i gang med.

Begge parter er fornøyd med avtalen som ble signert i lokalene til Simonsen Vogt Wiig i Trondheim med advokatfirmaet Orwall til stede sammen med Støygruppas leder og nestleder og 4 representanter fra Forsvarsbygg.

Dette var et svært konstruktivt og godt møte som la grunnlaget for forventninger til god fremdrift videre mellom partene.

Advokatbruken skal styres økonomisk fornuftig og det skal være åpent forhold mellom partene om de områder vi nå setter inn ressurser på.

Først blir det de 16 boligene som er valgt ut, deretter vil vi nok om noen uker også starte på arbeidet for de gårdbrukere som har arealer nord for rullebanen.

Og da blir det trolig ikke tid for flere før jul, men i 2014 så kommer nok flere boliger og gårdsbruk til å bli kontaktet etter hvert, så kanskje blir det noe begrenset hva våre advokater får gjort med disse i 2013.

Likevel kan nok den som har behov fra rød og gul støy-sone, kontakte advokatene våre når det skulle være ønskelig.