Brevet fra Forsvarsbygg 3.okt til 16 boliger i blod-rød sone

Den senere tid har et utsendt brev fra Forsvarsbygg den 3.okt  til 16 innbyggere med enebolig (ikke gårdsbruk), i blodrød sone på Grande, – skapt masse reaksjoner.

Her ønsker Forsvarsbygg å innlede til forhandlinger om å få kjøpe boliger lenge før Støygruppa sammen med FB sine advokater,  har fått på plass «spillereglene» rundt dette.

Pr  3. oktober har vi heller ikke fått avtaler om advokatdekning på plass.

På bakgrunn av dette brevet har Støygruppa krets Grande avholdt 2 informasjonsmøter med de 16 boligeierne på Bakkeli  fredag 4. og 18. oktober der alle boligeiere var representert.

Støygruppa informerte der at det ikke var nødvendig at den enkelte besvarte FB innenfor 3-ukersfristen, og at det ville komme nye avtaleforslag.  Denne gangen vil FB sende ut disse via våre advokater.

I møte med Forsvarsbygg den 16 oktober. har dette avtaleforslaget blitt reforhandlet. Ny avtale vil bli sendt ut til de 16 boligeiere via våre advokater innen en ukes tid.