Takk for oppmøte!

Vi takker til alle som møtte opp i Ørland Kultursenter i går! Håper alle føler de fikk ny informasjon, og at dere føler noe blir gjort. Husk frist for høring av planprogram som er 22.mars. Hva vil du ha utredet i forbindelse med dette planprogrammet? Hva er dine bekymringer? Planprogrammet og informasjon finner her:  http://orland.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=15359

Om dere har spørsmål om planprogrammet bør dere komme på «Åpen dag» i Ørland Kultursenter tirsdag 5. mars fra kl. 10 til kl. 17.Her vil dere få mulighet til å snakke med representanter fra Ørland Kommune,Luftforsvaret ved 138. Luftving og Forsvarsbygg.

Utnytt sjansen og møtt opp!