Første hus i rød støysone rives

 

Torsdag 7. mars gikk startskuddet for rivingen av bygninger i rød støysone rundt kampflybasen i Ørland kommune. En enebolig med tilhørende garasje og et gammelt stabbur på Melbu var først ute. I alt er det 176 bygninger som befinner seg i denne sonen. Per 7. mars har Forsvarsbygg kjøpt 113 av disse.

 

– Vi skal nå gjennomføre riving av de byggene vi nå har kjøpt som er i rød støysone og som vi ikke finner til annen bruk. Det blir mellom 50 og 60 bygg i år og de resterende i 2020 og 2021, forteller Pedersen. til Fosna Folket. 

Riving av en eiendom tar om lag en ukes tid, opplyser Pedersen. Først er det selve rivingen, så må alt fjernes fra tomten, før terrenget blir tilbakeført til landbruksareal.

– Det neste bygget vi skal rive er rett sør for boligen på Melbu. Her begynner vi denne uka. Etter det skal vi begynne i Blomsterbyen ute ved Uthaug. Det starter i juni, forteller han til Fosna Folket 

Støygruppa har tatt noen bilder og vil ta nye bilder at området etter at arbeidet er ferdigstilt.