Tilltskrise skapt av byråkratiet

Ordfører i Ørland Kommune, Tom Myrvold har lagt ut dette innlegget på sin facebookside som vi gjengir her:

Flere av innbyggerne på Ørlandet opplever nå direkte utpressing fra Forsvarsbygg. De ble i dag tvunget til å velge mellom en kontrakt de ikke vet hva innebærer – eller å miste muligheten til å få erstatning for eiendommen sin.
Fire familier ble i dag tvunget til å akseptere et tilbud fra Forsvarsbygg hvor flere spørsmål knyttet til kontrakten ikke er besvart fra Forsvarsbyggs side. Flere har heller ikke fått oversendt en endelig kontrakt fra staten.
Forsvarsbygg har jobbet med å utforme kontrakten i et år. Arbeidet med å få på plass kontrakter har pågått over tid. For to uker siden satte Forsvarsbygg fristen for å akseptere kontrakten til 28.11. kl. 15.00. Men Forsvarsbygg har i løpet av disse to ukene ikke svart ut viktige spørsmål, og for flere av familiene er det fortsatt uklart hva kontrakten innebærer. I tillegg har Forsvarsbygg de siste to ukene ensidig lagt inn nye forutsetninger i avtalen, som har store negative både praktiske og økonomiske konsekvenser. Derfor ba de berørte i dag om å få utsatt fristen med 48 timer – men dette ble blankt avslått av Forsvarsbygg.
Jeg opplever at Forsvarsbygg med denne fremgangsmåten skaper fortvilelse og usikkerhet hos de berørte. De trues til å akseptere en avtale de ikke vet hva innebærer. Trusselen består i at de ville mistet muligheten til innløsning hvis de ikke hadde akseptert avtalen i dag. Dette handler om gården som har vært i familiens eie – kanskje i generasjoner, det er hjemmet deres og det handler om fremtiden deres. Uten å få endelig avklart innholdet i kontraktene, måtte de i dag akseptere tilbudet.

Som ordfører må jeg si at jeg reagerer sterkt på at statens representanter turer frem på denne måten. Det er en arroganse overfor vanlige folk som overgår det meste jeg har opplevd før.

Paradokset er at det ikke er flystøyen i seg selv som er vanskelig å forholde seg til. Det har folk og fe i Ørland kommune levd side om side med helt siden andre verdenskrig og lært å tilpasse seg til. Problemet er først og fremst den støy statens representanter selv evner å generere gjennom måten man opptrer på i samhandling med kommunen og dets innbyggere, først og fremst gjennom å unødig snevre inn handlingsrommet i forhold valg av løsninger, men kanskje mer alvorlig – at dette vil kunne gjøre ubotelig og uopprettelig skade det vil være vanskelig å forsvare i etterkant. Det medfører kort og godt manglende legitimitet hos kommune så vel som innbyggerne.
Tom Myrvold Ordfører Ørland kommune