Skrik (om hjelp) til Forsvarsbygg

 

.  (Foto: Jakob Ellingsen Fosna Folket)

I går, 1 februar, var det offisiell åpning av Forsvarsbygg sitt kontor på Brekstad. Støygruppa var invitert og leder Hans Kristian Norset overrakte en en innflytningsgave på vegne av de støyberørte.

Symbolikken i bildet kan være et rop om hjelp, fortvilelse, noen som ikke vil lytte, eller rett og slett at det er mye flystøy, sier Hans Kristian.

Ordfører Tom Myrvold var også tilstede og syns det er positivt at Forsvarsbygg gjør seg mer tilgjengelig for publikum: – Jeg er fryktelig glad for at man nå har organisert seg på en sånn måte at terskelen for å gå inn og få svar på det man lurer på er hakket lavere. Vi har snakket om dette i lang tid. Nå har vi fått det til. Dette viser at dere tar de signalene vi kommer med som kommune på alvor.

Sjefen i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen åpnet kontoret med å foreta snorklipping.

– Det er viktig for meg å følge opp det som skjer her fordi det er så stort og viktig det som skje også utenfor stasjonsgjerdet. Det berører hele vår satsning. samtidig er det klart at den type utbygging vi står overfor her berører både kommunen, samfunnet og ikke minst enkeltinnbyggere, sier Forsvarsbyggs øverste leder Thorbjørn Thoresen.

Du kan lese mer i Fosna Folket ved å følge denne linken