Støytiltak fra Forsvarsbygg kalles en skandale.

 

I dagens utgave kan du lese om prosjektet med støyisolering som har fått en meget dårlig start, med forsinkelser, dårlig utført arbeid og mangel på styring.

Har bodd på en byggeplass siden februar

Byggmester Strand avviser på sin side at det er gjort dårlig arbeid. 

Forsvarsbygg skal gjennomgå isoleringsarbeidet med kommunen.

Støygruppa har sendt inn et leserinnlegg som vår kommentar til det som nå foregår. Vi er oppriktig bekymret for fremdrift og antall feil som skjer underveis. Det må stilles krav om å gjøre ting riktig første gang.

_________________________________________________________________________________________________-

Støytiltak fra Forsvarsbygg ute av kontroll

Link til leserinnlegg i Adresseavisen

Forsvarsbygg er pålagt å gjennomføre støyisolering av inntil 1000 boliger på Ørlandet. Dette på grunn av økt støy når de nye kampflyene kommer. Det skal nå brukes flere hundre millioner på nye vinduer, ventiler og isolasjon.

Det er trolig Norges største oppussingsprosjekt som nå pågår her på Ørland, og dette kunne blitt en suksesshistorie fra starten av. Forsvarsbygg utfører nå et meget positivt tiltak som vil komme store deler av Ørlands innbyggere til gode.

Dette er hva det kunne ha vært. I stedet så får vi høre om mennesker som må bo i byggestøv og støy, stillas og rot i flere måneder. Tiltakene som var planlagt til to-tre uker, har nå passert fire måneder. Årsakene er flere, men det som går igjen er feil montering av vinduer og ventiler. Noen ventiler har blitt montert for tredje gang og enda er det ikke riktig. Det har faktisk medført at regnvann kommer inn i stua. Andre årsaker er feil størrelse på vinduer eller dører, som blir montert vel vitende om at det er feil. Så påpekes feilen og så må det gjøres opp igjen. Totalt unødvendig!

Entreprenøren som fikk tildelt oppdraget stiller stort sett med utenlandske arbeidere som i starten verken hadde spisebrakke eller egne toaletter. De tok seg til rette i private bad og forsynte seg fra kjøkkenskap mens eier var på jobb.

Dette går ut over helsa til folk, og noen har til og med blitt sykemeldt som følge av den psykiske belastningen de og deres familie har blitt påført. Eldre som har dårlig helse har fått redusert livskvalitet som følge av problemene og forsinkelsene.

Støygruppa har fulgt prosessen, men holdes på armlengdes avstand av Forsvarsbygg. Vi har hele tiden ønsket å være med som en konstruktiv bidragsyter, men kommer først inn når prosessen har gått i stå og konfliktnivået er høyt. Det vi har sett av feil og skader skremmer oss og det er helt tydelig at Forsvarsbygg har inngått en kontrakt med et firma som bruker ufaglærte arbeidere.

Firmaet gjør en så dårlig jobb at Forsvarsbygg har leid inn flere konsulenter for å følge opp at arbeidet blir riktig utført. Men fortsatt er det utfordringer: Forsvarsbygg må drive opplæring i montering av komponenter hos arbeiderne til entreprenøren. Dette er direkte pinlig.

Ifølge fagfolk vi har kontakt med så er tiltakene ikke veldig vanskelige faglig sett, men et minimum er at en kan faget sitt som tømrer/snekker og at en kjenner dagens byggestandard.

Støygruppa har ingen tillit til at Forsvarsbygg med nåværende entreprenør er i stand til å utføre et fagmessig tilfredsstillende arbeid.

Vi foreslår at Forsvarsbygg tar grep og terminerer kontrakten med nåværende entreprenør og engasjerer et firma med bedre folk for å utføre arbeidet. Dette for å skape tillit for de mange hundre som nå skal få støytiltak fremover.