Folkemøte om støyisolering. NB: Ny dato for møte

 

isolering

NB ny dato og tid for møte!!

Tirsdag 7.mars kl 19:00 – ca kl 21:00 blir det møte om støyisolering i storsalen Ørland Kulturhus.

 

Over 1000 boliger på Ørland vil bli vurdert for støyisolering  kommende 3 år.

Snart halvparten har fått besøk fra Forsvarsbygg sine representanter.

I den forbindelse så har vi fått mange henvendelser om mer informasjon til huseier.

Ønskene etterkommes ved at Støygruppa arrangerer et åpent folkemøte om temaet.

 

Noen av orienteringene vil omhandle:

 

– avtalen mellom huseier og Forsvarsbygg

– tekniske løsninger på vinduer og ventiler

– støyisolering av tak og vegger

– kommunens rolle, og når er det krav til byggesøknader

– hvem får utført støytiltak i 2017,2018 evt 2019

– muligheter for å søke oppstart på avtalt årstall

– støytiltak på ferieboliger

– erfaringer med de tiltakene som er påbegynt så langt

– det blir anledning til spørsmål fra salen

 

Støygruppa Ørland sine saker vil i hovedsak bli presentert av konsulentfirmaet Rambøll

Ørland kommune og Forsvarsbygg inviteres også til å delta for å legge til rette for et godt arrangement.

Dette møte vil kun ha fokus på støyisolering, – slik at innløsning av boliger og landbruk ikke vil være tema denne gangen.

Flere punkt på agendaen vil nok komme etter hvert, så følg med !

Møtet blir også annonsert i Fosna Folket.

 

Vel møtt !

Støygruppa Ørland