Første resultater fra testflyging i Nederland

 

F35

De første resultatene fra testflyging i Nederland har blitt offentliggjort. Den 28 mai så ble det foretatt 28 forskjellige flygninger med F35 der også F16 var med for sammenligning.

Målt forskjell var maksimalt 3 dB. I og med at dB skalaen er noe spesiell ( logaritmisk) så tilsvarer en økning på 3 dB en dobling av lydtrykket. Det har blitt sagt at F 35 støyer ca dobbelt så mye som F16, så disse testene tyder på at det kan være tilfelle. Fasiten for Ørland får vi ikke før flyene kommer hit i 2017.

Som kjent har støygruppa sendt en henvendelse til forsvarsdepartementet om å forsøke å få de to flyene til å komme til Ørlandet før de returnerer til USA. Vi avventer endelig svar, men har fått tilbakemelding på om at de skal undersøke mulighetene.

Det vil komme en endelig rapport fra testflygningen som blant annet skal brukes for å planlegge plassering av permamente støymålere rundt flybasene, men du kan lese den foreløbige uttalelsen fra F35 programmet her.