Presentasjoner fra folkemøtet 9 desember 2015

 

Folkemøte 2

Paneldebatt

Onsdag 9 desember arrangerte Forsvarsbygg, Luftforsvaret, Ørland Kommune og Støygruppa folkemøte i kultursalen på Ørland.

Folkemøtet ble innledet med presentasjoner fra de fire og etterpå var det en paneldebatt der salen fikk anledning til å stille spørsmål.  Noen ble besvart, mens det fortsatt er viktige spørsmål som er ubesvarte. Situasjonen for landbruket og boliger i gul sone er kanskje det som det er mest usikkerhet rundt nå. Støygruppa vil følge opp dette fremover.

Vi takker alle for stort oppmøte!

Folkemøte 3

Fullsatt sal

Du kan se presentasjonen fra møtet her: Presentasjon fra folkemøte

Presentasjonen inneholder også nytt støykart. Vi kommer til å legge ut et separat kart i løpet av helga med bedre lesbarhet.

Tidligere på dagen var støygruppa i et møte sammen med Ørland kommune og Forsvarsbygg der vi blant annet fikk presentert det nye støykartet.

Studerer støykart

Støygruppa studerer nytt støykart