Forsvarsdepartementet vil betale for ny skole på Ørland

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Ørland torsdag 6 august og hadde med seg en gladnyhet til kommunen.  Forsvarsdepartementet ønsker å kjøpe Hårberg skole for en pris som tilsvarer kostnaden med å bygge ny skole.

På Forsvarsdepartementets nettsider ligger denne pressemeldingen:

Hårberg skole ligger tett inntil kampflybasen og vil på grunn av støy få et dårligere læringsmiljø når de nye kampflyene F-35 kommer i 2017. Det vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjøre noe med.

– Forsvarsdepartementet ønsker å kjøpe skolen for en sum som er høy nok til at Ørland kommune kan bygge en ny skole med tilsvarende elevkapasitet i et mindre støyutsatt område, sier forsvarsministeren. I følge beregninger vil kostnaden være mellom 100 og 130 millioner kroner.

Forsvarsministeren har hele tiden ment at det å sikre barna ved Hårberg skole et godt læringsmiljø er svært viktig. Kjøp av skolen har vært sett på som et godt tiltak for å sikre dette, og Forsvarsdepartementet har derfor over tid vært i dialog med kommunen om et kjøp. Departementet tilbød kommunen å kjøpe skolen for teknisk verdi på 78 millioner kroner, som var kommunenes opprinnelige krav. Beregningene viser at det koster mer å bygge ny skole et annet sted, og staten tilbyr nå den summen som er nødvendig for å bygge skolen opp på et sted hvor det kan drives undervisning i bedre omgivelser for elever og lærere. Samtidig betyr det at Forsvaret kan ta i bruk de gamle skolebygningene til kontorer og anleggsbygninger etterhvert som elevene flytter over til den nye skolen.

Ørland kommune er godt i gang med planleggingen av den nye skolen, og kommer til å ta den ekstra kostnaden for å utvide skolens kapasitet til å kunne huse flere elever enn den gjør i dag. Det er det behov for fordi kommunen vokser.

– Nye kampfly har avgjørende betydning for Norges forsvarsevne, og vi er avhengige av at fremdriften i byggingen av basen holdes så alt er klart til å ta i mot våre første fly høsten 2017. Det var derfor viktig for regjeringen å få til en løsning nå. At hovedbasen legges til Ørland får mange positive ringvirkninger for kommunen og regionen, men vi kan ikke la Forsvarets virksomhet gå på bekostning av læring og trivsel for barn og voksne på Hårberg skole. Regjeringen er opptatt av at Forsvaret og lokalsamfunnet skal leve godt og lenge sammen, og vi mener det er viktig å ta samfunnsansvar og skape forutsigbarhet, sier forsvarsministeren.

Forsvarsbygg og Ørland kommune skal nå bli enige om detaljene med sikte på at saken legges fram for Stortinget i løpet av høsten.