Rapport fra NILF: Revitalisere støyutsatt landbruk.

 

Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning har publisert en rapport der de har sett på utfordringene for landbruket i forhold til utbyggingen av kampflybasen på Ørlandet.

Vi gjengir litt av innledningen her og du kan lese hele rapporten ved å klikke på linken lengre ned på siden.

«Jordbruket på Ørland er vitalt og har attraktive utviklings- og fornyelsesmuligheter. Norges største forsvarssatsing gjennom tidene hindrer nå investeringer i støyutsatte jordbruksområder. Hindringen er en følge av langvarig usikkerhet om fremtidige vilkår for jordbruk og bosetting i tilknytning til jordbruket. Usikkerhet for jordbruket er en uunngåelig følge av etableringen av hovedkampflybasen i et vitalt jordbruksmiljø, men den opplevde usikkerheten blant bøndene virker unødig stor og unødig langvarig. I tillegg synes den faglige støtten til jordbrukshusholdningene som skal håndtere usikkerheten, utilstrekkelig. Mulighetene for revitalisering av jordbruket i nærområdet til kampflybasen tilsier at unødvendig usikkerhet for bøndene og deres husholdninger blir identifisert og fjernet. Videre bør bøndene og jordbrukshusholdningene gis bedre forutsetninger for å kunne vurdere utviklings- og investeringsmuligheter i en situasjon som vil være preget av omstilling og mange usikre faktorer over lang tid.»

http://orlandstoy.no/NILF_rapport_2015_hjemmesideversjon.pdf

 

Litt om NILF

  •  Forskning og utredning angående landbrukspolitikk, matvaresektor og -marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling.
  • Utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for jordbruket og de årlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk.
  • Utvikler hjelpemidler for driftsplanlegging og regnskapsføring.
  •  Finansieres av Landbruks- og matdepartementet, Norges forskningsråd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor.
  • Hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Trondheim og Bodø.